Ochrana osobných údajov.

Ochrana vášho súkromia pri používaní internetových stránok je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto vás chceme v nasledujúcom texte informovať o získavaní osobných a anonymných údajov.

Získavanie a spracovanie osobných údajov

Osobné údaje môžeme podľa § 11 a 14 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov neobmedzene získať len vtedy, keď nám ich poskytnete vy sami – napr. v rámci registrácie pri vyplnení dotazníka alebo pri požiadavke o zasielaní noviniek – a udelíte nám súhlas k ich spracovaniu. Ak budete pri využívaní ponúkaných služieb požiadaný o zadanie vašich osobných údajov, tak je vylúčené spojenie Vašich osobných údajov s údajmi z protokolu prístupu cez – hoci aj anonymnú - IP adresu s cieľom vytvorenia osobného profilu užívateľa.

Pretože súhlas pre získanie a spracovanie Vašich údajov na hore uvedené účely môže zahŕňať aj sprostredkovanie Vašich údajov vybraným partnerom spoločnosti MONOPOL, s. r. o., finančným inštitúciám, resp. výskumným ústavom verejnej mienky pre prieskum trhu a analýzu spokojnosti zákazníkov, môžu byť Vaše údaje poskytnuté aj týmto partnerom. Okrem toho je vylúčené, aby boli vaše údaje poskytnuté tretím stranám - ako napr. spoločnostiam priamej reklamy a pod.

Získavanie a spracovanie anonymných údajov

Na tejto webovej stránke sú použité softvéry pre analýzu používania stránok. Vyhodnotením týchto údajov získavame dôležité poznatky o preferenciách užívateľov. Tieto poznatky pomáhajú zlepšovať kvalitu ponuky. Pri každej návšteve stránky sa konkrétne neobmedzene zaznamenávajú tieto údaje:

  1. Anonymný tvar IP adresy, ktorý zaslal požiadavku

  2. Dátum a čas zaslania požiadavky

  3. Názov prezeranej stránky resp. súboru

  4. Linku, z ktorej stránky ste sa na túto stránku dostali

  5. Prehliadač a verzia prehliadača, ktorý užívateľ používa

  6. Operačný systém, ktorý užívateľ používa.

  7. Krajina užívateľa.

Tieto údaje sa vyhodnocujú pre štatistické účely. Pritom sú to výlučne informácie, ktoré nepripúšťajú spojenie s vašou osobou. Ako užívateľ zostávate anonymný.